Rubin Bio-Dunster oven of ELO brand

Status :

Price : Contact

Bộ xửng hấp Rubin Bio-Dunster hiệu ELO, kích thước nồi 20x11,5cm, kích thước xửng hấp 20x9,5cm, chất liệu Inox, nắp kính. Hàng mới 100%

Specifications

Bộ xửng hấp Rubin Bio-Dunster hiệu ELO, kích thước nồi 20x11,5cm, kích thước xửng hấp 20x9,5cm, chất liệu Inox, nắp kính. Hàng mới 100%

Negative size

Bộ xửng hấp Rubin Bio-Dunster hiệu ELO, kích thước nồi 20x11,5cm, kích thước xửng hấp 20x9,5cm, chất liệu Inox, nắp kính. Hàng mới 100%

Rubin Bio-Dunster oven of ELO brand